Geochecker

Quizen om Vem där?

Testa dina kunskaper

Geochecker

Fråga 1 av 10

Hövding som vigde sitt liv att strida för frihet för sitt folk. Deltog i slaget vid Little Big Horn 1876 där general Custer stupade.Klicka här om du vill se topplistan eller om du redan klarat denna quiz.